ราคารถเช่า


Toyota Rent a Car Rate(Oct 2019 - Feb 2020)

ตารางรุ่นรถและอัตราค่าบริการทั่วประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 01 Oct 19-29 Feb 20

Vitz
passenger 3
PASSO
passenger 3
COROLLA AXiO
passenger 5
2,250 THB 12 hours
2,800 THB 24 hours
5,225 THB 48 hours
7,650 THB 72 hours
10,075 THB 96 hours
12,500 THB 120 hours
14,925 THB 144 hours
17,350 THB 168 hours
415 THB add 1 hour
2,425 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
SIENTA
passenger 5
Porte
passenger 3
Ractis
passenger 3
SPADE
passenger 5
TANK
passenger 5
ROOMY
passenger 5
2,595 THB 12 hours
3,160 THB 24 hours
5,755 THB 48 hours
8,350 THB 72 hours
10,945 THB 96 hours
13,540 THB 120 hours
16,135 THB 144 hours
18,730 THB 168 hours
415 THB add 1 hour
2,595 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
ALLION
passenger 5
COROLLA FIELDER
passenger 5
COROLLA AXiO
passenger 5
PREMIO
passenger 5
3,115 THB 12 hours
3,675 THB 24 hours
6,790 THB 48 hours
9,905 THB 72 hours
13,020 THB 96 hours
16,135 THB 120 hours
19,250 THB 144 hours
22,365 THB 168 hours
485 THB add 1 hour
3,115 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
MARK X
passenger 5
4,325 THB 12 hours
5,440 THB 24 hours
9,765 THB 48 hours
14,090 THB 72 hours
18,415 THB 96 hours
22,740 THB 120 hours
27,065 THB 144 hours
31,390 THB 168 hours
760 THB add 1 hour
4,325 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
CROWN ROYAL
passenger 5
7,955 THB 12 hours
10,055 THB 24 hours
17,490 THB 48 hours
24,925 THB 72 hours
32,360 THB 96 hours
39,735 THB 120 hours
47,230 THB 144 hours
54,665 THB 168 hours
1,105 THB add 1 hour
7,435 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
WISH
passenger 5
ISiS
passenger 5
SIENTA
passenger 5
PRIUSa(3 rows of seats)
passenger 5
3,635 THB 12 hours
4,730 THB 24 hours
8,365 THB 48 hours
12,000 THB 72 hours
15,635 THB 96 hours
19,270 THB 120 hours
22,905 THB 144 hours
26,540 THB 168 hours
590 THB add 1 hour
3,635 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 370 THB
NOAH
passenger 6
VOXY
passenger 5
ESQIRE
passenger 6
5,360 THB 12 hours
7,190 THB 24 hours
12,550 THB 48 hours
17,910 THB 72 hours
23,270 THB 96 hours
28,630 THB 120 hours
33,990 THB 144 hours
39,350 THB 168 hours
760 THB add 1 hour
5,360 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 370 THB
ESTIMA
passenger 6
VELLFIRE
passenger 6
ALPHARD
passenger 6
6,225 THB 12 hours
8,275 THB 24 hours
14,500 THB 48 hours
20,725 THB 72 hours
26,950 THB 96 hours
33,175 THB 120 hours
39,400 THB 144 hours
45,625 THB 168 hours
935 THB add 1 hour
6,225 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 370 THB
HIACE
passenger 10
*ต้องมีใบขับขี่สากลประเภท D*
7,435 THB 12 hours
9,315 THB 24 hours
15,715 THB 48 hours
22,115 THB 72 hours
28,515 THB 96 hours
34,915 THB 120 hours
41,315 THB 144 hours
47,715 THB 168 hours
1,005 THB add 1 hour
6,400 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 370 THB
TOYOTA 86
passenger 2
4,495 THB 12 hours
5,795 THB 24 hours
10,290 THB 48 hours
14,785 THB 72 hours
19,280 THB 96 hours
23,775 THB 120 hours
28,270 THB 144 hours
32,765 THB 168 hours
760 THB add 1 hour
4,495 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
AQUA
passenger 5
COROLLA AXiO HV
passenger 5
VITZ HYBRID
passenger 5
2,950 THB 12 hours
3,460 THB 24 hours
6,400 THB 48 hours
9,340 THB 72 hours
12,280 THB 96 hours
15,220 THB 120 hours
18,160 THB 144 hours
21,100 THB 168 hours
415 THB add 1 hour
2,940 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
PRIUS 1.8L
passenger 5
PRIUS ALPHA
passenger 5
COROLLA FIELDER
passenger 5
3,635 THB 12 hours
4,345 THB 24 hours
7,980 THB 48 hours
11,615 THB 72 hours
15,250 THB 96 hours
18,885 THB 120 hours
22,520 THB 144 hours
26,155 THB 168 hours
590 THB add 1 hour
3,635 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
CAMRY HV
passenger 5
SAI
passenger 5
5,015 THB 12 hours
6,305 THB 24 hours
11,150 THB 48 hours
15,995 THB 72 hours
20,840 THB 96 hours
25,685 THB 120 hours
30,530 THB 144 hours
35,375 THB 168 hours
935 THB add 1 hour
4,845 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
CROWN Royal Saloon HV
passenger 5
8,470 THB 12 hours
10,750 THB 24 hours
18,530 THB 48 hours
26,310 THB 72 hours
34,090 THB 96 hours
41,870 THB 120 hours
49,650 THB 144 hours
57,430 THB 168 hours
1,105 THB add 1 hour
7,780 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 190 THB
4,325 THB 12 hours
4,720 THB 24 hours
9,045 THB 48 hours
13,370 THB 72 hours
17,695 THB 96 hours
22,020 THB 120 hours
26,345 THB 144 hours
30,670 THB 168 hours
760 THB add 1 hour
4,325 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 370 THB
4,495 THB 12 hours
5,805 THB 24 hours
10,300 THB 48 hours
14,795 THB 72 hours
19,290 THB 96 hours
23,785 THB 120 hours
28,280 THB 144 hours
32,775 THB 168 hours
760 THB add 1 hour
4,495 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 370 THB
LAND CRUISER PRADO
passenger 7
HARRIER
passenger 5
7,435 THB 12 hours
8,945 THB 24 hours
15,345 THB 48 hours
21,745 THB 72 hours
28,145 THB 96 hours
34,545 THB 120 hours
40,945 THB 144 hours
47,345 THB 168 hours
1,005 THB add 1 hour
6,400 THB add 24 hours
 • ระบุรุ่นรถชำระเพิ่มวันละ: 370 THB
*อัตราค่าบริการ หน่วย : บาท

เงื่อนไข

 • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที 1 ต.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563(การคิดราคาจะอ้างอิงตามวันที่รับรถเท่านั้น)
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการ ONE WAY FEE / บัตร ETC CARD (333 เยน) / SNOW TIRE
 • ราคานี้เป็นราคาพิเศษ ซึ่งรวมค่า กล่อง ETC CARD SLOT/ ที่นั่งเด็ก/ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของ TOYOTA ในเอกสารแนบประกันอุบัติเหตุ
 • ราคานี้เป็นราคาที่รวมประกันชั้น 1 และ Non-Operation Charge (NOC)
 • กรณีต้องการระบุรุ่นรถ P,SP,HV เพิ่มวันละ 190 บาท // W,SUV เพิ่มวันละ 370 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า