ประเภทรถ


HV3 Hybrid 3

CAMRY HV

CAMRY HV

Capacity: 5 peoples
Engine: 2500 cc
Fule Consumption: 23.6 km/L
Tank Capacity: 65 L
Size
  Length: 483 cm
  Width: 183 cm
  Height: 147 cm

5 passenger

Size: L x 2, M x 1

HV3 Hybrid 3

SAI

SAI

Capacity: 5 peoples
Engine: 2400 cc
Fule Consumption: 21 km/L
Tank Capacity: 63 L
Size
  Length: 461 cm
  Width: 177 cm
  Height: 149 cm

5 passenger

Size: L x 2, M x 1