ตั๋วรถไฟ

ราคาตั๋วรถไฟในประเทศ

ราคาตั๋วรถไฟ

คุณสามารถตรวจสอบเส้นทางเดินรถและราคาได้จากรายการทางด้านล่าง

เส้นทางเดินรถไฟ JR All Japan

Ordinary

7 DAYS

 • adult 29,650 JPY /ท่าน

 • child 14,820 JPY /ท่าน

Ordinary

14 DAYS

 • adult 47,250 JPY /ท่าน

 • child 23,620 JPY /ท่าน

Ordinary

21 DAYS

 • adult 60,450 JPY /ท่าน

 • child 30,220 JPY /ท่าน

Green

7 DAYS

 • adult 39,600 JPY /ท่าน

 • child 19,800 JPY /ท่าน

Green

14 DAYS

 • adult 64,120 JPY /ท่าน

 • child 32,060 JPY /ท่าน

Green

21 DAYS

 • adult 83,390 JPY /ท่าน

 • child 41,690 JPY /ท่าน

เส้นทางเดินรถไฟ JR Central

Alpine - Takayama - Matsumoto Area Tourist Pass

5 DAYS

 • adult 17,500 JPY /ท่าน

Takayama - Hokuriku Area Tourist Pass

5 DAYS

 • adult 14,260 JPY /ท่าน

 • child 7,130 JPY /ท่าน

Ise - Kumano - Wakayama Area Tourist Pass

5 DAYS

 • adult 11,210 JPY /ท่าน

 • child 5,600 JPY /ท่าน

Mt. Fuji - Shizuoka Area Tourist Pass

3 DAYS

 • adult 4,570 JPY /ท่าน

 • child 2,280 JPY /ท่าน

เส้นทางเดินรถไฟ JR West

Kansai Area Pass

1 DAYS

 • adult 2,300 JPY /ท่าน

 • child 1,150 JPY /ท่าน

Kansai Area Pass

2 DAYS

 • adult 4,600 JPY /ท่าน

 • child 2,300 JPY /ท่าน

Kansai Area Pass

3 DAYS

 • adult 5,600 JPY /ท่าน

 • child 2,800 JPY /ท่าน

Kansai Area Pass

4 DAYS

 • adult 6,600 JPY /ท่าน

 • child 3,300 JPY /ท่าน

Kansai Wide Area Pass

5 DAYS

 • adult 9,200 JPY /ท่าน

 • child 4,600 JPY /ท่าน

Kansai - Hiroshima Area Pass

5 DAYS

 • adult 13,700 JPY /ท่าน

 • child 6,850 JPY /ท่าน

Sanyo - San'in Area Pass

7 DAYS

 • adult 19,400 JPY /ท่าน

 • child 9,700 JPY /ท่าน

Kansai - Hokuriku Area Pass

7 DAYS

 • adult 15,270 JPY /ท่าน

 • child 7,630 JPY /ท่าน

Hokuriku Area Pass

4 DAYS

 • adult 5,090 JPY /ท่าน

 • child 2,540 JPY /ท่าน

San'in - Okayama Area Pass

4 DAYS

 • adult 4,580 JPY /ท่าน

 • child 2,290 JPY /ท่าน

Hiroshima - Yamaguchi Area Pass

5 DAYS

 • adult 11,200 JPY /ท่าน

 • child 5,600 JPY /ท่าน

Hokuriku Arch Area Pass

7 DAYS

 • adult 24,440 JPY /ท่าน

 • child 12,220 JPY /ท่าน

Setouchi Area Pass

5 DAYS

 • adult 17,310 JPY /ท่าน

 • child 8,650 JPY /ท่าน

Takayama - Hokuriku Area Tourist Pass

5 DAYS

 • adult 14,260 JPY /ท่าน

 • child 7,130 JPY /ท่าน

เส้นทางเดินรถไฟ JR Hokkaido

Ordinary

3 DAYS

 • adult 17,400 JPY /ท่าน

 • child 8,700 JPY /ท่าน

Ordinary (Flexible)

4 DAYS

 • adult 23,480 JPY /ท่าน

 • child 11,740 JPY /ท่าน

Ordinary

5 DAYS

 • adult 23,480 JPY /ท่าน

 • child 11,740 JPY /ท่าน

Ordinary

7 DAYS

 • adult 25,710 JPY /ท่าน

 • child 12,850 JPY /ท่าน

East-South Hokkaido (Flexible)

6 DAYS

 • adult 26,900 JPY /ท่าน

 • child 13,450 JPY /ท่าน

เส้นทางเดินรถไฟ JR Shikoku

Kanagawa MINI Rail & Ferry Pass

2 DAYS

 • adult 4,000 JPY /ท่าน

 • child 2,000 JPY /ท่าน

All Shikoku

3 DAYS

 • adult 9,000 JPY /ท่าน

 • child 4,500 JPY /ท่าน

All Shikoku

4 DAYS

 • adult 10,000 JPY /ท่าน

 • child 5,000 JPY /ท่าน

All Shikoku

5 DAYS

 • adult 11,000 JPY /ท่าน

 • child 5,500 JPY /ท่าน

All Shikoku

7 DAYS

 • adult 13,000 JPY /ท่าน

 • child 65,000 JPY /ท่าน

เส้นทางเดินรถไฟ JR Kyushu

Kyushu (North)

3 DAYS

 • adult 8,660 JPY /ท่าน

 • child 4,330 JPY /ท่าน

Kyushu (North)

5 DAYS

 • adult 10,190 JPY /ท่าน

 • child 5,090 JPY /ท่าน

Kyushu (Southern)

3 DAYS

 • adult 7,500 JPY /ท่าน

 • child 3,750 JPY /ท่าน

Kyushu (All)

3 DAYS

 • adult 15,280 JPY /ท่าน

 • child 7,640 JPY /ท่าน

Kyushu (All)

5 DAYS

 • adult 18,330 JPY /ท่าน

 • child 9,160 JPY /ท่าน