ประเภทรถ


P1 Compact 1

Vitz

Vitz

Capacity: 5 peoples
Engine: 1000 cc
Fule Consumption: 20.8 km/L
Tank Capacity: 42 L
Size
  Length: 389 cm
  Width: 170 cm
  Height: 153 cm

3 passenger

Or

Size: M x 2, S x 1  Or  L x 2

P1 Compact 1

PASSO

PASSO

Capacity: 5 peoples
Engine: 1000 cc
Fule Consumption: 20.8 km/L
Tank Capacity: 40 L
Size
  Length: 364 cm
  Width: 167 cm
  Height: 154 cm

3 passenger

Or

Size: M x 2, S x 1  Or  L x 2

P1 Compact 1

COROLLA AXiO

COROLLA AXiO

Capacity: 5 peoples
Engine: 1300 cc
Fule Consumption: 20.6 km/L
Tank Capacity: 42 L
Size
  Length: 436 cm
  Width: 169 cm
  Height: 146 cm

5 passenger

Size: M x 2