ประเภทรถ


P5 Sedan 3

CROWN ROYAL

CROWN ROYAL

Capacity: 5 peoples
Engine: 2500 cc
Fule Consumption: 12 km/L
Tank Capacity: 71 L
Size
  Length: 487 cm
  Width: 180 cm
  Height: 149 cm

5 passenger

Size: L x 2, M x 1