ประเภทรถ


RV1 Adventure 1

RAV4

RAV4

Capacity: 5 peoples
Engine: 2000 cc
Fule Consumption: 13.2 km/L
Tank Capacity: 45 L
Size
  Length: 462 cm
  Width: 178 cm
  Height: 158 cm

5 passenger

Size: L x 2, M x 1, S x 1