ประเภทรถ


RV3 Adventure 3

LAND CRUISER PRADO

LAND CRUISER PRADO

Capacity: 7 peoples
Engine: 2700 cc
Fule Consumption: 12.6 km/L
Tank Capacity: 60 L
Size
  Length: 472 cm
  Width: 188 cm
  Height: 187 cm

7 passenger

Size: L x 1, M x 1

RV3 Adventure 3

HARRIER

HARRIER

Capacity: 5 peoples
Engine: 2000 cc
Fule Consumption: 21.4 km/L
Tank Capacity: 63 L
Size
  Length: 457 cm
  Width: 184 cm
  Height: 167 cm

5 passenger

Size: M x 2