ประเภทรถ


HV1 Hybrid 1

AQUA

AQUA

Capacity: 5 peoples
Engine: 1500 cc
Fule Consumption: 35.4 km/L
Tank Capacity: 36 L
Size
  Length: 400 cm
  Width: 170 cm
  Height: 145 cm

5 passenger

Size: L x 1, M x 1, S x 1

HV1 Hybrid 1

COROLLA AXiO HV

COROLLA AXiO HV

Capacity: 5 peoples
Engine: 1496 cc
Fule Consumption: 33.0 km/L
Tank Capacity: 36 L
Size
  Length: 436 cm
  Width: 170 cm
  Height: 146 cm

5 passenger

Size: L x 1, M x 2

HV1 Hybrid 1

VITZ HYBRID

VITZ HYBRID

Capacity: 5 peoples
Engine: 1496 cc
Fule Consumption: 34.4 km/L
Tank Capacity: 42 L
Size
  Length: 395 cm
  Width: 170 cm
  Height: 150 cm

5 passenger

Or

Size: M x 2, S x 1  Or  L x 2