ประเภทรถ


W2 Wagon 2

NOAH

NOAH

Capacity: 8 peoples
Engine: 2000 cc
Fule Consumption: 13.4 km/L
Tank Capacity: 60 L
Size
  Length: 469 cm
  Width: 169 cm
  Height: 182 cm

6 passenger

Size: L x 2, M x 1, S x 1

W2 Wagon 2

VOXY

VOXY

Capacity: 8 peoples
Engine: 2000 cc
Fule Consumption: 16 km/L
Tank Capacity: 60 L
Size
  Length: 469 cm
  Width: 169 cm
  Height: 182 cm

5 passenger

Size: L x 2, M x 2, S x 1

W2 Wagon 2

ESQIRE

ESQIRE

Capacity: 8 peoples
Engine: 1986 cc
Fule Consumption: 16 km/L
Tank Capacity: 55 L
Size
  Length: 470 cm
  Width: 170 cm
  Height: 183 cm

6 passenger

Size: L x 2, M x 1, S x 1