ประเภทรถ


SP1 Sport 1

TOYOTA 86

TOYOTA 86

Capacity: 4 peoples
Engine: 1998 cc
Fule Consumption: 12.8 km/L
Tank Capacity: 70 L
Size
  Length: 424 cm
  Width: 177 cm
  Height: 130 cm

2 passenger

Size: S x 3