ประเภทรถ


RV2 Adventure 2

CHR

CHR

Capacity: 5 peoples
Engine: 1200 cc
Fule Consumption: 15.4 km/L
Tank Capacity: 43 L
Size
  Length: 436 cm
  Width: 154 cm
  Height: 121 cm

5 passenger

Size: L x 2, S x 1