ประเภทรถ


W4 Wagon 4

HIACE

HIACE

Capacity: 10 peoples
Engine: 2700 cc
Fule Consumption: 8.6 km/L
Tank Capacity: 70 L
Size
  Length: 538 cm
  Width: 188 cm
  Height: 229 cm

10 passenger

Size: L x 4, M x 2, S x 1