ประเภทรถ


W3 Wagon 3

ESTIMA

ESTIMA

Capacity: 8 peoples
Engine: 2400 cc
Fule Consumption: 12.4 km/L
Tank Capacity: 65 L
Size
  Length: 479 cm
  Width: 180 cm
  Height: 173 cm

6 passenger

Size: L x 2, M x 2, S x 1

W3 Wagon 3

VELLFIRE

VELLFIRE

Capacity: 8 peoples
Engine: 2493 cc
Fule Consumption: 11.6 km/L
Tank Capacity: 65 L
Size
  Length: 491 cm
  Width: 185 cm
  Height: 188 cm

6 passenger

Size: L x 2, M x 2, S x 1

W3 Wagon 3

ALPHARD

ALPHARD

Capacity: 8 peoples
Engine: 2493 cc
Fule Consumption: 11.6 km/L
Tank Capacity: 65 L
Size
  Length: 491 cm
  Width: 185 cm
  Height: 188 cm

6 passenger

Size: L x 2, M x 2, S x 1