ประเภทรถ


P4 Sedan 2

MARK X

MARK X

Capacity: 5 peoples
Engine: 2500 cc
Fule Consumption: 13 km/L
Tank Capacity: 71 L
Size
  Length: 473 cm
  Width: 180 cm
  Height: 145 cm

5 passenger

Size: M x 4, S x 1