ประเภทรถ


HV2 Hybrid 2

PRIUS 1.8L

PRIUS 1.8L

Capacity: 5 peoples
Engine: 1800 cc
Fule Consumption: 32.6 km/L
Tank Capacity: 45 L
Size
  Length: 446 cm
  Width: 175 cm
  Height: 149 cm

5 passenger

Size: L x 2, M x 1

HV2 Hybrid 2

PRIUS ALPHA

PRIUS ALPHA

Capacity: 5 peoples
Engine: 1800 cc
Fule Consumption: 26.2 km/L
Tank Capacity: 65 L
Size
  Length: 462 cm
  Width: 178 cm
  Height: 158 cm

5 passenger

Size: L x 3, M x 1

HV2 Hybrid 2

COROLLA FIELDER

COROLLA FIELDER

Capacity: 5 peoples
Engine: 1496 cc
Fule Consumption: 33.0 km/L
Tank Capacity: 36 L
Size
  Length: 436 cm
  Width: 170 cm
  Height: 148 cm

5 passenger

Size: L x 2, M x 1