จองตั๋วหรือบัตรผ่าน


JR EAST PASS TOHOKU AREA

JR EAST PASS TOHOKU AREA 5 DAY

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนผู้ใช้


JR EAST PASS TOHOKU AREA 5DAY

Adult
19,000 JPY /ท่าน

JR EAST PASS TOHOKU AREA 5DAY

Child (6-11 Years)
9,500 JPY /ท่าน
« กลับไป
« กลับไป
« กลับไป